Välkommen till Folkrörelsernas friluftsbas Ryttartorpet  Araby. Din bad och fritidsanläggning!

Kommunen äger Ryttartorpet och Unga Örnar hyr anläggningen. Unga Örnar har mindre verksamhet under sommartid. Detta förhållande ledde till att friluftsbasen bildades 1986 som en ideell förening med c:a 25 medlemmar/organisationer av folkrörelsekaraktär. 

Friluftsbasen kan därmed bedriva sommarverksamhet här på en av de vackraste platser som går att hitta i Växjö kommun.

Grundkriteriet var att erbjuda folkrörelsernas medlemmar, ett billigt, näraliggande och trivsamt alternativ för fritid, rekreation och aktiviteter.

Att bejaka friluftsverksamhet är grundidén, vilket nu också med stor kraft stöds av folkhälsan. Allt fler aktörer hakar på den trenden.

 

Vilka medlemmar som ingår i föreningen kan du se i förteckningen under fliken styrelse och medlemmar.

Föreningens intäkter består av anslag, medlemsavgifter, sponsorverksamhet, försäljningsintäkter från torpets café, uthyrningsverksamhet, lotteri, samt loppis.

Vår prisprofil kan hållas låg på grund av det ekonomiska stödet från våra medlemmar, samt helt ideellt arbete av torpets funktionärer.  Under sommarperioden har vi tre ungdomar anställda i caféverksamheten.

I vår verksamhet är det kontant betalning som gäller.

Vilka verksamheter bedriver då föreningen, utöver de som finns angivna i programfoldern?

Vi har ett gott samarbete med ett flertal av kommunens skolor, friskolor, institutioner, vilka återkommande väljer att förlägga sina friluftsverksamheter hos oss. Barnperspektivet ges stort focus i vår planering.

Uthyrningsverksamhet sker av:

  • Logen för diverse festligheter
  • Plan
  • Båtar
  • Kanoter
  • Grillplatser.

 

Samtliga måste bokas!