Uthyrning av kanoter/båtar

Folkrörelsernas friluftsbas är beläget vid Helgasjön, denna vackra sjö, bedårande att beskåda men också att vistas vid, i, och på. Paddling en verkligt fin form av friluftsliv som fler borde pröva på. Det ser enkelt ut, och det är frestande att dra iväg långt och oplanerat en farlighet som kan straffa sig.

Vi rekommendera att kanotfärden av säkerhetsskäl alltid sker nära stranden, särskilt om barn medföljer. Det skall vara lätt att avbryta kanotfärden för att söka skydd om dåligt väder skulle uppkomma.

Stort omdöme är därför viktigt att beakta vid utövandet. Som uthyrare har vi ansvar för att kunden äger kunskap om detta förhållande.

Tänk på att många fåglar häckar och bygger bo på öar eller utmed stränderna.  Gå därför inte i land och rasta eller slå läger vid fåglarnas boplatser! Kanoting är att vistas i naturen och en lagfäst förmån som regleras i Allemansrätten.  Grundbudskapet i denna: Inte störa-inte förstöra ! Läs vidare om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida.

www.naturvardsverket.se

Som ett led i att bejaka säkerhetsfrågorna vid kanot/båtuthyrning gäller följande:

  •  Lägsta ålder 18 år.
  •  Uppvisa legitimation
  •  Man skall vara nykter.
  •  Simkunnig
  •  Tillgång till fungerande mobiltelefon.
  •  Uthyrningsdokument uppdateras innan avfärd, och kvitteras vid återkomst.
  •  Flytväst ingår i hyran och skall användas!
  •  Kanoterna får endast användas i Helgasjön!

Friluftsbasen säljer inte fiskekort. Kontakta Turistbyrån i Växjö för vidare information om försäljningsställen!

Allmänna råd:

Skärmmössa till barnen vid soligt väder!

Ta med rikligt med dricksvatten!

Förbandsmaterial.

Skaffa sjökort samt tag med kompass.

Källa: Paddla i Sverige

Prismatris: kanot/båt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   100 kr  för  4 tim.      200 kr för heldag        400 kr för helt dygn                      

Våra kanoter är av märket InkasLinder, klassiska canadensare. Lastförmåga: 340 kg.

Bokning kanot/ båt 076-034 52 25.

Bokningstider, se vidare i foldern.

För vidare kunskap om att paddla kanot, rekommenderas boken: Paddla i Sverige. Fackbok för den verklige nörden! Författare: Kjell Fornander - Anders Hansson - Mikael Hansson, Nordstedts förlag. Isbn  91-1-844042-8

 

Uthyrning logen

Friluftbasen har i sin verksamhet i mindre omfattning uthyrning av logen.

Bokning sker till Ryttartorpet direkt, 076-034 52 25 eller till Rolf 073-069 47 95.

Konceptet avser tillämpning av catering fullt ut då köket inte är disponibelt p.g.a sitt öppethållande i caféverksamheten.

Förfrågan kan göras om villkoren men föregås alltid av en personlig överläggning på plats med kunden, innan beslut.

 Hyrkostnad logen 500 kr. Sopkostnad tillkommer med 80 kr/säck.

 Hyrtiden avslutas senast kl. 24.00

 

Uthyrning salongen i stugan

  Under tid då caféverksamheten pågår, får salongen inte hyras.

  Innan och efter säsongen, kan emellertid uthyrning ske i normal omfattning.

  Catering gäller fullt ut. Hyrtiden avslutas senast kl. 24.00

  Bokning sker på plats.

  Hyrkostnad salongen 600 kr. Sopkostnad tillkommer med 80 kr/säck.

 Välkommen med din beställning !

 

Uthyrning av plan

Kostnar 200 kr att hyra för 4 timmar.

Del av plan kostar 100 kr för 4 timmar.

 

Uthyrning av grillplats

Tillströmningen av gäster med önskan om att få grilla är mycket stor och det är vi glada för. Eftersom tillgången på våra grillplatser är begränsade, måste dessa för allas trevnad bokas och anvisas. Våra funktionärer avgör var det får grillas, detta beroende på rådande vindförhållanden.

Ha förståelse att eldning måste hanteras med stor försiktighet, jämt! Det är något som vi funktionärer på torpet har att förhålla oss till.

Torpet har en stor fast grillplats med 30 sittplatser, som kan utökas ytterligare vid behov.

Kostar 150 kr att hyra för 4 timmar.

Grillkol av typ briketter får endast användas. Kunden håller själv med detta.

Vill ni använda medhavd engångsgrill, tar vi ut en platsavgift på 50kr/grill.

Efter avslutad grillning skall grillskrotet vattnas ner, samt läggas i avsett sopkärl.

Bokning/betalning sker vid ankomst till köket, som utgör reception då torpet är öppet . 

Välkommen till en trevlig dag på torpet!